logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: https://aix-scientifics.com/en/aboutus.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [printed: 18.04.2021 04:11]
Copyright © 1996-2021   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 5th of November 2018)
Imprint | Policy | Search mask