logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: https://aix-scientifics.com/en/aboutus.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [printed: 20.10.2021 17:54]
Copyright © 1996-2021   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 19th of April 2021)
Imprint | Policy