logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: https://aix-scientifics.com/en/aboutus.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [printed: 22.05.2019 12:39]
Copyright © 1997-2019   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 5th of November 2018)
Imprint | Policy | Search mask